نماینده ی رسمی سیم و کابل افشار نژاد خراسان
نماینده ی رسمی سیم و کابل شاهین

کاهش قیمت روی در بورس فلزات لندن

قیمت روی در بورس فلزات لندن با کاهش مواجه شد

قیمت روی در بورس فلزات لندن با کاهش قیمت به طور متوسط 2309 دلار در هر تن معامله شد.
طی هفته ی گذشته سیتی بانک با حجم خیلی زیادی اقدام به خرید فلز روی کرد و در انبار های LME در سنگاپور ذخیره کرده است میزان ذخایر LME در سنگاپور از 95 هزار تن به 141 هزار تن رسیده است.
نکته ی قابل توجه دیگر این است که تولید این فلز با وجود ضعف تقاضا ادامه داشته است و تولیدکنندگان همچنان با نرخ های عملیاتی به تولید خود ادامه میدهند و شاهد مازاد عرضه در بازار هستیم با توجه به تقاضای کمی که در بازار وجود دارد به نظر میرسد در انتهای سال 2023 شاهد مازاد این فلز به اندازه 140 هزار تن باشیم.

اخبار جدید را از طریق شرکت چلیپا کابل پویا نماینده رسمی سیم و کابل افشارنژاد خراسان(صنعتی الکتریک خراسان) و سیم و کابل شاهین دنبال کنید.

تاریخ انتشار : 1402/05/29
کد : 9
تعداد بازدید: 190