نماینده ی رسمی سیم و کابل افشار نژاد خراسان
نماینده ی رسمی سیم و کابل شاهین

درخواست پیش فاکتور

نام و نام خانوادگی: *
 
 
نام شرکت:
 
تلفن تماس: *
 
 
اقلام پیش فاکتور
عنوان کالاتعداد/متراژتوضیحات
---
طریقه ارسال پیش فاکتور:
شماره/آی دی/آدرس ایمیل: *
 
 
توضیحات (در صورت نیاز ):