نماینده ی رسمی سیم و کابل افشار نژاد خراسان
نماینده ی رسمی سیم و کابل شاهین

شرکت چلیپا کابل پویا نماینده رسمی سیم و کابل افشارنژاد خراسان (صنعتی الکتریک خراسان) و سیم و کابل شاهین میباشد.

لیست قیمت این دو شرکت به شرح ذیل میباشد.

جهت مشاهده نامه نمایندگی های این دو شرکت اینجا کلیک نمایید.