نماینده ی رسمی سیم و کابل افشار نژاد خراسان
نماینده ی رسمی سیم و کابل شاهین

کاتالوگ های دو برند سیم و کابل افشارنژاد خراسان و سیم و کابل شاهین در صفحه ی ذیل قرار گرفته است.
جهت مشاهده لیست قیمت های این دو شرکت اینجا کلیک نمایید.