نماینده ی رسمی سیم و کابل افشار نژاد خراسان
نماینده ی رسمی سیم و کابل شاهین

توافق آمریکا و ایران بر سر تبادل زندانیان

نیویورک تایمز مدعی توافق آمریکا و ایران بر سر تبادل زندانیان شد.

روزنامه نیویورک تایمز پنجشنبه شب مدعی شد که ایران و آمریکا بر سر تبادل زندانیان بین خود به توافق رسیده اند.

بر اساس این ادعا پنج آمریکایی زندانی در ایران ، در مقابل آزادی دو شهروند ایرانی و آزادسازی 6 میلیارد دلار بلوکه شده ایران آزاد خواهند شد.

اخبار جدید را از طریق شرکت چلیپا کابل پویا نماینده رسمی سیم و کابل افشارنژاد خراسان(صنعتی الکتریک خراسان) و سیم و کابل شاهین دنبال کنید.

تاریخ انتشار : 1402/05/20
کد : 7
تعداد بازدید: 17