نماینده ی رسمی سیم و کابل افشار نژاد خراسان
نماینده ی رسمی سیم و کابل شاهین

افزایش مجدد قیمت مس

قیمت مس 66 دلار افزایش یافت

قیمت مس در روز ‌دوشنبه ۱۵ آبان ماه در معاملات بورس فلزات لندن نسبت به روز جمعه ۱۲ آبان ماه، ۰٫۸ درصد معادل ۶۶ دلار نسبت به روز معاملاتی قبل از آن افزایش یافت و نسبت به هفته پیشین، ۰٫۳ درصد رشد را تجربه کرد و به هشت هزار و ۱۳۶ دلار رسید. قیمت مس در روز جمعه ۱۲ آبان ماه، هشت هزار و ۷۰ دلار بود.

قیمت سه ماهه مس در معاملات روز دوشنبه ۱۵ آبان ماه، ۰٫۷ درصد معادل ۵۶ دلار نسبت به روز معاملاتی قبل، افزایش و نسبت به هفته پیشین، ۰٫۴ درصد رشد داشته است.

چلیپا کابل پویا نماینده رسمی سیم و کابل افشارنژاد خراسان(صنعتی الکتریک خراسان) و سیم و کابل شاهین.

تاریخ انتشار : 1402/08/16
کد : 54
تعداد بازدید: 171