نماینده ی رسمی سیم و کابل افشار نژاد خراسان
نماینده ی رسمی سیم و کابل شاهین

تولید آلومینا افزایش یافت

افزایش تولید آلومینا در سپتامبر 2023

چین به‌ عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ی آلومینا در جهان طی ماه سپتامبر ۲۰۲۳، هفت میلیون تن آلومینا تولید کرد؛ در حالی که این کشور طی مدت مشابه سال قبل، ۶ میلیون و ۸۲۰ هزار تن آلومینا تولید کرده بود. پس از چین، اقیانوسیه بزرگ‌ترین تولیدکننده آلومینا محسوب می‌شود؛ به‌ طوری‌ که در ماه سپتامبر امسال، یک میلیون و  ۶۰۴ هزار تن آلومینا تولید کرد.

بر اساس این گزارش، تولید روزانه آلومینا در ماه سپتامبر نسبت به ماه آگوست تغییری نداشته است.

شرکت چلیپا کابل پویا نماینده رسمی سیم و کابل افشارنژاد خراسان(صنعتی الکتریک خراسان) و سیم و کابل شاهین.

تاریخ انتشار : 1402/08/10
کد : 50
تعداد بازدید: 20