نماینده ی رسمی سیم و کابل افشار نژاد خراسان
نماینده ی رسمی سیم و کابل شاهین

88 درصد تولید فولاد کشور صرف مصارف داخلی شد

بخش زیادی از تولید فولاد کشور صرف مصارف داخلی شد

طبق آمار تولید و مصرف فولاد کشور در انواع مقاطع و شمش فولاد، محصولات فولادی و آهن اسفنجی از مجموع بالغ بر ۵۶.۵ میلیون تن تولید، قریب به ۵۰ میلیون تن صرف مصارف داخلی شده است.

 طبق آمار ارائه شده توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه، بالغ بر ۵۶ میلیون تن (۵۶ میلیون و ۵۰۳ هزار تن) از انواع اقلام فولادی در کشور تولید شده که از این میزان حدود هفت میلیون تن صادر و باقی (قریب به ۵۰ میلیون تن) صرف مصارف داخلی شده است.

بر این اساس مصرف ظاهری فولاد کشور برای همه اقلام جز شمش فولاد (فولاد میانی) در این مدت نسبت به ۶ ماهه ابتدایی سال ١۴٠١، رشد ۰.۳ تا ۲.۷۸ درصدی داشته اما مصرف شمش فولاد ۵.۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کمتر شده است.

طی ۶ ماهه ابتدایی سال جاری، ۶ میلیون و ۳۵۷ هزار تن مقاطع طویل فولادی تولید شده است که پنج میلیون و ۹۳ هزار تن آن در داخل مصرف شده که نسبت به مصرف ظاهری آن در مدت مشابه سال گذشته معادل پنج میلیون و ۸۰ هزار تن، ۰.۳ درصد افزایش یافته است.

همچنین چهار میلیون و ۹۴۶ هزار تن مقاطع تخت فولادی در نیمه نخست امسال مصرف شده که ۹.۲ درصد نسبت به میزان مصارف آن‌ها در نیمه نخست ١۴٠١ معادل چهار میلیون و ۵۳۱ هزار تن، افزایش مصرف را تجربه کرده است.

طی ۶ ماهه ابتدایی امسال، تولید محصولات فولادی ۱۱ میلیون و ۱۱۲ هزار تن ثبت شده که تنها حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن آن صادر و ۱۰ میلیون و ۲۴۴ هزار تن آن صرف مصرف داخلی شده است؛ مصرف این مقاطع نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۹ میلیون و ۷۶۳ هزار تن بوده، ۴.۹ درصد بیشتر شده است.

مصرف آهن اسفنجی طی ۶ ماهه ابتدایی امسال ۲.۷۸ درصد رشد کرده و از ۱۷ میلیون و ۴۹۶ هزار تن به ۱۷ میلیون و ۹۸۳ هزار تن رسیده است؛ در ۶ ماهه ابتدایی ١۴٠٢، قریب به ۱۸ میلیون و ۸۶۰ هزار تن آهن اسفنجی در کشور تولید شده که تنها ۸۷۴ هزار تن آن صادر شده است.

در نهایت از ۱۵ میلیون و ۴۲۲ هزار تن شمش فولادی تولید شده در کشور با افت ۵.۸ درصدی، ۱۱ میلیون و ۷۳۳ هزار تن به مصارف داخلی اختصاص یافته و حدود سه میلیون و ۷۰۰ هزار تن آن صادر شده است. در مجموع ۶ ماهه ابتدایی سال ١۴٠١، مصرف ظاهری شمش فولاد کشور ۱۲ میلیون و ۴۶۰ هزار تن ثبت شده است.

چلیپا کابل پویا نماینده رسمی خراسان افشارنژاد (صنعتی الکتریک خراسان) و سیم و کابل شاهین.

تاریخ انتشار : 1402/08/02
کد : 44
تعداد بازدید: 166