نماینده ی رسمی سیم و کابل افشار نژاد خراسان
نماینده ی رسمی سیم و کابل شاهین

تولید شمش آلومینیوم در کشور افزایش یافت

افزایش تولید شمش آلومینیوم

تولید شمش آلومینیوم توسط چهار شرکت بزرگ آلومینیومی کشور، به ۴۸ هزار و ۴۲۵ تن در شهریور ماه امسال رسید.

 چهار شرکت تولیدکننده شمش آلومینیوم از ابتدای فروردین تا پایان شهریور ماه امسال، ۳۱۶ هزار و ۴۰۸ تن شمش آلومینیوم تولید کردند که در مقایسه با تولید مدت مشابه سال گذشته (۳۱۸ هزار و ۹۱ تن)، اندکی کمتر از یک درصد کاهش یافت.

از این میزان، شرکت‌های آلومینیوم جنوب (سالکو) ۱۴۱ هزار و ۷۲۱ تن، ایرالکو ۸۵ هزار و ۲۴۶ تن، المهدی ۷۱ هزار و ۳۳۹ تن و آلومینای ایران ۱۸ هزار و ۱۰۲ تن تولید کردند.

شرکت‌های تولیدکننده شمش آلومینیوم در ماه شهریور، ۴۸ هزار و ۴۲۵ تن شمش آلومینیوم تولید کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۴۶ هزار و ۸۶۴ تن)، بیش از ۳ درصد رشد را نشان می‌دهد.

شرکت آلومینای ایران طی ۶ ماه نخست امسال، ۱۱۷ هزار و ۴۵۸ تن پودر آلومینا تولید کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۱۱۸ هزار و ۸۴۵ تن)، حاکی از کاهش یک درصدی این محصول است.

این شرکت همچنین در مدت مذکور، ۲۴۱ هزار و ۲۷۹ تن بوکسیت تولید کرد.

چلیپا کابل پویا نماینده رسمی سیم و کابل افشارنژاد خراسان (صنعتی الکتریک خراسان) و سیم و کابل شاهین.

تاریخ انتشار : 1402/08/01
کد : 43
تعداد بازدید: 179