نماینده ی رسمی سیم و کابل افشار نژاد خراسان
نماینده ی رسمی سیم و کابل شاهین

افزایش موجودی شمش فلز سرب بورس شانگهای و بورس فلزات لندن

شمش فلز سرب در بورس شانگهای و بورس فلزات لندن افزایش یافت

روند موجودی شمش سرب در انبار بورس آتی شانگهای از ماه ژانویه تا پایان ماه سپتامبر افزایش یافته و از ۴۸ هزار تن به ۶۸ هزار تن رسیده است؛ اگرچه قیمت شمش سرب افزایش و کاهش را تجربه کرده اما روندی تقریبا یکنواخت طی سه فصل اخیر داشته است. روند موجودی شمش سرب در بورس فلزات لندن طی سه فصل نخست سال ۲۰۲۳ افزایشی بوده و با افزایش حدود ۴۱ هزار تنی، از ۲۲ هزار تن در ماه ژانویه به ۶۳ هزار تن در ماه سپتامبر رسیده است. قیمت شمش سرب نوسان‌هایی را تجربه کرده است و از قیمت دو هزار و ۲۰۸ دلار بر تن شروع شده و در نهایت با افزایشی ناچیز، به قیمت دو هزار و ۲۵۲ دلار بر تن رسیده است.

به نقل از روابط عمومی شرکت مشاوره اقتصادی آرمان آتورپات، تغییرات موجودی انبار و قیمت شمش سرب در بورس فلزات لندن طی ۹ ماهه سال ۲۰۲۳ در نمودار یک قابل مشاهده است.

در این نمودار، موجودی و قیمت شمش سرب در بورس فلزات لندن در سه فصل نخست سال ۲۰۲۳ به‌ طور ماهانه بررسی شده و قابل مشاهده است که موجودی شمش سرب، روندی کاملا افزایشی را در این مدت تجربه کرده است. کمترین میزان موجودی انبار بورس فلزات لندن در ماه ژانویه اتفاق افتاده است و با افزایش ۶۵ درصدی، میزان موجودی از ۲۲ هزار تن در ماه ژانویه به میزان ۶۳ هزار تن در ماه سپتامبر رسیده است.

اگرچه نوسان‌های کاهشی در روند قیمت شمش سرب بورس فلزات لندن سال ۲۰۲۳ در نمودار یک قابل مشاهده است اما در مجموع در انتهای فصل سوم سال نسبت به ماه ژانویه، افزایش قیمت اندکی به چشم می‌خورد که عمدتا ناشی از جبران افت قیمت در ماه‌های بعد از جولای است. بررسی نمودار نشان می‌دهد که افزایش موجودی انبار بورس فلزات لندن چندان تاثیری بر قیمت نداشته و نتوانسته است موجب افت قیمت شود. این موضوع نشان می‌دهد که احتمالا بازار تحت تاثیر عوامل بنیادین قوی‌تر از جمله نرخ تورم بالا نسبت به سال‌های گذشته بوده است.

در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳، موجودی شمش سرب بورس فلزات لندن همچنان روندی افزایشی داشته و قیمت آن در مجموع با اندکی کاهش روبه‌رو شده است. بیشترین افزایش موجودی در ماه جولای و فصل سوم سال اتفاق افتاده است که حدود ۲۴ درصد افزایش نسبت به ماه ژوئن داشته و ناشی از کاهش تقاضا و همین‌طور افزایش قیمت در فصل گذشته بوده است.

با افزایش موجودی، قیمت در ماه جولای کاهش جزئی را تجربه کرده است. برخلاف شدت گرفتن افزایش موجودی انبار در دو ماه آگوست و سپتامبر، افزایش قیمت به ثبت رسیده است که برای جبران هزینه‌های انبارداری و نگهداری امری اجتناب‌ناپذیر است.

بیشترین کاهش قیمت ماهانه شمش سرب در بورس فلزات لندن در بازه مورد بررسی، مربوط به ماه فوریه است که قیمت در این ماه با کاهش ۵ درصدی نسبت به ماه قبل، از حدود دو هزار و ۲۰۸ دلار بر تن به دو هزار و ۹۸ دلار بر تن رسیده است. در ادامه طی افزایش ۲ درصدی تا ماه آوریل، قیمت به‌حدود دو هزار و ۱۴۹ دلار بر تن رسیده است و از ماه آوریل تا ماه جولای تحت تاثیر میزان عرضه و تقاضا، فراز و فرودهایی را طی کرده است.

بیشترین قیمت ثبت شده ماهانه طی دو فصل نخست سال ۲۰۲۳، مربوط به ماه ژانویه است که در پی جبران کاهش موجودی انبار در همین دوره بوده است. بیشترین قیمت در سه فصل نخست سال ۲۰۲۳، در ماه سپتامبر با میزان دو هزار و ۲۵۲ دلار بر تن است که افزایش ۵ درصدی نسبت به ماه آگوست داشته که این امر گویای کاهش بیشتر تقاضا در این دوره است.

بورس شانگهای و متوسط قیمت و موجودی ماهانه شمش سرب
روند متوسط ماهانه قیمت و موجودی شمش سرب در بورس شانگهای طی سه فصل نخست سال ۲۰۲۳ در نمودار ۲ قابل مشاهده است.

مطابق با نتایج ارائه شده در نمودار ۲، قابل مشاهده است که قیمت شمش سرب در بورس شانگهای ابتدا روندی تقریبا یکنواخت از ابتدای سال ۲۰۲۳ تا ماه سپتامبر دارد و در بازه حدود دو هزار و ۱۰۰ دلار بر تن تا دو هزار و ۳۰۰ دلار بر تن در نوسان است. در حالی که موجودی انبار شمش سرب طی ۹ ماه ابتدایی سال روندی افزایشی را طی کرده است و تنها در سه ماه متوالی مارس، آوریل و می، افت موجودی قابل مشاهده است. بیشترین کاهش موجودی اتفاق افتاده در این سه ماه، مربوط به ماه آوریل بوده که حدود ۳۳ درصد نسبت به ماه گذشته کاهش داشته است. همچنین بیشترین میزان موجودی انبار بورس شانگهای در سه فصل نخست سال ۲۰۲۳، در ماه سپتامبر و میزان آن برابر با ۶۸ هزار و ۲۹۰ تن است.

بیشترین کاهش قیمت در ماه فوریه به ثبت رسیده که به‌ دلیل افزایش موجودی ۱۴ درصدی در مقایسه با ماه ژانویه است؛ به‌ طوری که از میزان دو هزار و ۲۷۹ دلار بر تن، به دو هزار و ۲۳۴ دلار بر تن رسیده است. در ماه مارس، کاهش موجودی ۲۱ درصدی نسبت به ماه فوریه اتفاق افتاده است که از دلایل این اتفاق می‌توان به افت تقاضا و کاهش قیمت اشاره کرد. این روند در دو ماه آوریل و می نیز ادامه داشته و علی‌رغم کاهش موجودی قیمت نیز هرچند اندک اما کماکان کاهشی بوده است. با افزایش عرضه و کاهش تقاضا در ماه‌های پیشین، موجودی در ماه ژوئن افزایش یافته و در پی این افزایش، کاهش قیمت به ثبت رسیده است.

در فصل سوم سال ۲۰۲۳ به‌ دلیل عرضه بیش از تقاضا، موجودی انبار شمش سرب در بورس شانگهای در سه ماه متوالی افزایش یاقته و در ماه‌های آگوست و سپتامبر، بیشترین افزایش موجودی رخ داده است. شایان ذکر است که برای جبران هزینه‌های انبار و از طرفی تورم کلی قیمت نیز با افزایش جزیی روبه‌رو بوده است.

موجودی انبار در ماه می معادل ۲۷ هزار و ۶۴۰ تنی کمترین موجودی انبار ثبت شده در بورس آتی شانگهای در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۲ به‌شمار می‌رود که نسبت به بیشینه مقدار، نزدیک به ۴۰ هزار تن کاهش موجودی قابل مشاهده است.

در سه فصل نخست سال ۲۰۲۳، موجودی شمش سرب در بورس فلزات لندن از میزان ۲۲ هزار تن در ماه ژانویه به میزان ۶۳ هزار تن در ماه سپتامبر رسیده است؛ در حالی که در بورس شانگهای از میزان ۴۸ هزار تن به ۶۸ هزار تن رسیده است. نکته قابل توجه این است که کمترین موجودی در انبار بورس فلزات لندن در ماه ژانویه اتفاق افتاده و از کمینه مقدار موجودی در بورس آتی شانگهای کمتر است. قیمت شمش سرب در بورس فلزات لندن فراز و فرودهایی را تجربه کرده که به‌ دلیل تغییر محسوس عرضه و تقاضا در سه فصل سال است اما قیمت در بورس شانگهای روندی تقریبا یکنواخت را طی کرده است. تنها اشتراک در این دو بورس، افزایش موجودی در انتهای ماه سپتامبر است.

چلیپا کابل پویا نماینده رسمی سیم و کابل خراسان افشارنژاد (صنعتی الکتریک خراسان) و کابل شاهین.

تاریخ انتشار : 1402/07/26
کد : 40
تعداد بازدید: 30