نماینده ی رسمی سیم و کابل افشار نژاد خراسان
نماینده ی رسمی سیم و کابل شاهین

تفاوت بین کابل های زمینی و هوایی در چیست؟

نگاهی به تفاوت بین کابل های تلفنی زمینی و هوایی

تفاوت کابل تلفن هوایی و زمینی
تفاوت کابل تلفن زمینی و هوایی موضوع بسیار مهمی است. همانطور که می دانید جهت انتقال نیروی برق نیاز است که از کابل استفاده کنیم. برای این انتقال، کابل های مختلف برق مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به تنوع کابل ها لازم است که به تفاوت کابل هوایی و زمینی در دنیای سیم و کابل این مقاله می پردازیم.

تفاوت کابل تلفن زمینی و هوایی از نظر ظاهری:
تفاوت کابل تلفن زمینی و هوایی از نظر ظاهری از روی اسم آنها نیز مشخص است. کابل تلفن زمینی دیده نمی شود و در زیر زمین قرار می گیرد. برای نصب کابل تلفن هوایی در ارتفاع مشخص به ستون های مخابراتی مخصوص نیاز است. از نظر ظاهری کابل هوایی در زیبایی شهر اختلال ایجاد می کند.

کابل های تلفن زمینی
کابل هایی هستند که درون زمین دفن میشوند. از نظر تاریخی اولین خطوط تلفنی که کشیده شد به همین روش زمینی بود. تفاوت کابل تلفن زمینی و هوایی از نظر زمانی نیز قابل توجه است. تامین کردن منبع تغذیه به صورت بی وقفه از ویژگی های مهم کابل زمینی است. خطرات طبیعی همواره در هر محیطی وجود دارد. کابل های زمینی از باد و باران و... در امان می مانند.
کابل های تلفن هوایی
در معرض باد و باران و امثال این موارد قرار خواهند گرفت. اما از جهات دیگر کابل های هوایی بسیار به صرفه تر و بهتر هستند. به طور کلی نمی شود مشخص کرد کدام یک بهتر است و لازم است که هرکس با توجه به نیازها و شرایط خود، کابلی را انتخاب کند.
کاربرد کابل های تلفن زمینی :
قرار گرفتن در مکان هایی که کابل تلفن هوایی خطر ساز است.
در مناطق پر جمعیت استفاده میشود.
هزینه نگهدار از کابل زمینی کم است.
انواع مختلفی دارد.

کاربرد کابل های تلفن هوایی :

در جهان بیشتر خطوط برق از این کابل است.
اگر از تیر ها و برج های مخابراطی استفاده شود برق به مناطق دور هم میتوان انتقال داد.
نصب این کابلها روی هوا هست البته در یک ارتفاع مشخص نصب میشود.
وضعیت این نوع کابل جهت ترمیم و تعمیر به دلیل اینکه در هوا قرار دارد بهتر است.

اختلاف قیمت در کابل تلفن زمینی و هوایی:


با توجه به تفاوت کابل تلفن زمینی و هوایی هر دو کابل دارای مزایا و معایب خاصی هستند. با توجه به کاربرد، هزینه، ولتاژ، ایمنی و موارد دیگری از این قبیل، لازم است به انتخاب کابل بپردازید. از نظر ایمنی کابل تلفن زمینی در درجه بالاتری به نسبت کابل تلفن هوایی قرار دارد. اما از نظر قیمت هزینه کابل تلفن هوایی از هر نظر کمتر است. هزینه نصب، تعمیر و... کابل هوایی در مقایسه با کابل زمینی بسیار کمتر است.

شرکت چلیپا کابل پویا نماینده رسمی سیم و کابل افشار نژاد خراسان (صنعتی الکتریک خراسان) و سیم و کابل شاهین.

تاریخ انتشار : 1402/07/10
کد : 29
تعداد بازدید: 217