نماینده ی رسمی سیم و کابل افشار نژاد خراسان
نماینده ی رسمی سیم و کابل شاهین

تفاوت بین کابل های کواکسیال و فیبرنوری

تفاوت بین کابل های کواکسیال و فیبرنوری

مقایسه ای بین کابل های فیبر نوری و کواکسیال
نحوه عملکرد:

فیبر نوری: در کابل های فیبر نوری، یک مدولاتور الکترو-نوری سیگنال های الکتریکی را توسط لیزر و یا الکترود به ذرات نور تبدیل می کند که در طول هسته شیشه ای کابل پرتاب می شود. امواج نوری جهت رمز گشایی در انتهای دریافت سیگنال به جریان الکتریکی تبدیل میشوند.فیبر های نوری توانایی ارسال سیگنال های شفاف تا فواصل 13000 کابل را دارند.
کابل کواکسیال: کابل کواکسیال قابلیت هدایت جریان الکتریکی متناوب مابین محل های محتلف در فرکانس های رادیویی 50 هزار هرتز و بیشتر را دارد.جریان الکتریکی از منبع خارج شده و مجددا باز می گردد این رفت و برگشت میلیون ها بار در ثانیه انجام میشود.برای ارسال سیگنال های فرکانس رادیویی بدون تلفات در مسافت های طولانی نیاز به تقویت پی در پی سیگنال است.
موارد استفاده:
کاربرد کابل های فیبر نوری: کاربرد در حسگر ها،کاربرد های نظامی، کاربردهای پزشکی و کاربرد روشنایی.
کاربرد کابل های کواکسیال: از کابل کواکسیال بلند برای ایجاد ارتباط بین شبکه رادیویی، شبکه های تلویزیونی و شبکه های تلفنی در مسافت های بلند استفاده میشود. از کابل کواکسیال کوتاه برای ارتباط بین تجهیزات تصویری خانگی و اندازه گیری الکترونیکی و از کابل کواکسیال میکرو در تجهیزات نظامی و دستگاه های اسکن مافوق صوت استفاده می شود.

شرکت چلیپا کابل پویا نماینده رسمی سیم و کابل افشار نژاد خراسان (صنعتی الکتریک خراسان) و سیم و کابل شاهین


تاریخ انتشار : 1402/07/05
کد : 26
تعداد بازدید: 19