نماینده ی رسمی سیم و کابل افشار نژاد خراسان
نماینده ی رسمی سیم و کابل شاهین

کابل کواکسیال چیست؟

معرفی کابل کواکسیال

کابل کواکسیال
کابل های کواکسیال عمومی ترین و قابل فهم ترین انواع کابل های طراحی شده در خطوط انتقال است که جهت ارسال سیگنال از یک نقطه به نقطه دیگر مورد استفاده قرار میگیرد و اولین بار توسط دانشمند انگلیسی الیور هیویساید در سال 1880 کشف شد. در مخابرات و الکترونیک، خطوط انتقال به معنای کابل و یا هرساختار طراحی شده جهت ارسال جریان متناوب در فرکانس های رادیویی است و فرکانس کار آن به حدی بالا است که طبیعت موجی آن باید در نظر گرفته شود.
ساختار کابل کواکسیال شامل دو هادی است که به وسیله ی یک دی الکتریک از یکدیگر جدا میشوند هادی مرکز و هادی بیرونی یا شیلد به صورت هم مرکز در محیطی استوانه ای دارای محوری مشترک هستند و ابعاد آن کنترل میشود تا فاصله ی بین دو هادی مرکزی و بیرونی جهت عملکرد کارآمد در خطوط انتقال فرکانس رادیویی ثابت باشد.
یکی از مهم ترین مزایای کابل کواکسیال این است که در کابل کواکسیال ایده آل میدان الکترو مغناطیسی فقط در بین هادی مرکزی و بیرونی قرار دارد. این عامل باعث میشود تا کابل های کواکسیال در کنار قطعات فلزی نیز نصب شوند بدون اینکه تلفاتی در آنها ایجاد شود، تلفاتی که در سایر انواع خطوط انتقال وجود دارد.
در حالت عادی هادی بیرونی یا شیلد در پتانسیل زمین نگه داشته میشود و ولتاژ به هادی مرکزی اعمال میشود تا سیگنال الکتریکی را حمل کند. از مزایای کابل کواکسیال این است که میدان الکتریکی و مغناطیسی با نشتی کمی به بیرون شیلد در داخل دی الکتریک محدود میشوند و به صورت برعکس میدان های الکتریکی و مغناطیسی در بیرون از کابل به طور قابل ملاحظه ای از ایجاد تداخل در سیگنال داخل کابل نگه داشته میشوند. کابل های دارای قطر بالا تر و یا شیلد اضافه تلفات کمتری دارند. این خاصیت باعث میشود تا کابل های کواکسیال جهت سیگنال های ضعیف که تحمل تداخل خارجی یا سیگنال های قوی تر را ندارند تبدیل به یک انتخاب خوب گردد.

شرکت چلیپا کابل پویا نماینده رسمی سیم و کابل افشارنژاد خراسان(صنعتی الکتریک خراسان) و سیم و کابل شاهین

تاریخ انتشار : 1402/06/30
کد : 19
تعداد بازدید: 14