نماینده ی رسمی سیم و کابل افشار نژاد خراسان
نماینده ی رسمی سیم و کابل شاهین

تاریخچه سیم و کابل

تاریخچه سیم و کابل در ایران و جهان

تاریخچه کابل و کابل سازی در ایران و جهان

طرح برپایی خط تلگراف اروپا – هند پیش از سال ۱۸۵۹ (۱۲۳۸) (خورشیدی) مطرح بود؛ ولی برادران زیمنس در این سال بررسی کار را آغاز کردند و آن را وارد مراحل اجرایی نمودند، مسیر این خط تلگراف از پروس آغاز و پس از گذشتن از روسیه و ایران به هند می‌رسید کارهای نصب این خط در مسیر ایران در سال‌های ۱۸۷۰-۱۸۶۸ (۱۲۴۷-۱۲۴۹خورشیدی) انجام گرفت و در حقیقت این سال‌ها را می‌توان نخستین سال‌هایی دانست که یک پدیده جدید مدرن صنعتی که به‌نوعی با برق در ارتباط بود به سرزمین ایران پا گذاشت.

ده سال پس از راه‌اندازی خط تلگراف در ایران نخستین لامپ التهابی برق در ۳۱ دسامبر سال ۱۸۷۹ (۱۰ دی سال ۱۲۵۸ خورشیدی) در شهر نیویورک روشن شد و ادیسون را بر کرسی ناموران جهان نشاند. صنعت کلان کنونی نخستین گام کوچک خود را در زمینه روشنایی برداشت البته پیش از روشن‌شدن لامپ‌های التهابی، ادیسون لامپ‌های دیگری را نیز آزموده بود و پیش از آن قوس الکتریکی برای ایجاد روشنایی نیز توسط دیگران به کار می‌رفت؛ ولی اختراع لامپ التهابی سر آغاز راهی شد که روشنایی بدون دردسر و پر دوام در دسترس قرار گرفت. حتی خوش‌بین‌ترین باورمندان بدین پدیدهٔ نو نیز نمی‌توانستند به آسانی پیش بینی کنند و یا بپذیرند که تا یک سده دیگر همهٔ مردم پهنهٔ خاکی زمین تا آنجا بدان نیازمند گردند که پژواک (بدون برق هرگز) همه‌جاگیر شود. این پدیده در گسترهٔ زندگی انسان همچون هوا یا آب بخش جدایی ناپذیری از روند زندگی وی شده و تنهاهنگامی اهمیت آن آشکار می‌گردد که به هر دلیلی آن را در دسترس نداشته باشد. برق در سر آغاز زمستان سال ۱۲۵۸ خورشیدی منطقهٔ کوچکی از آمریکا را روشن کرد و نوید آینده‌ای پر از روشنایی را داد در آن روزگار ناصرالدین‌شاه قاجار نزدیک به ۳۵ سال بود که بر ایران فرمانروایی داشت و نزدیک به ۳۰ سال از دوران میرزا تقی‌خان امیرکبیر می‌گذشت بررسی‌های تاریخی دقیقی از وضعیت روشنایی شب‌های تهران در آن روزگاران در دست نیست؛ ولی جسته‌گریخته روشنایی کاخ‌های شاهی با شمع پیه‌سوز و تااندازه‌ای چراغ‌های نفت‌سوز تأمین می‌شد همین وضعیت کمابیش در میان عامه مردم نیز متداول بود آن روزها شرایط مانند این روزها که مردم تا نیمه‌های شب بیدار باشند نبود و مردم خیلی زود می‌خوابیدند و شب مفهوم واقعی‌تری داشت. کوچه‌ها و خیابان‌های شهر بیشتر تاریک بودند و گذرگاه‌های مهم با نور مشعل‌هایی که همواره از دور کورسویی داشتند روشن می‌گردید و برنامهٔ بهره‌گیری از گاز زغال‌سنگ آماده راه‌اندازی بود.

در اصل در سدهٔ نوزدهم در غرب عطش سیری‌ناپذیر برای پیدا و مهارکردن انواع انرژی‌ها پیدا شده بود و شتاب رشد صنایع انرژی خود روزبه‌روز بر این عطش فزاینده دامن می‌زد. می‌توان گفت که ادیسون با روشن ساختن آن لامپ مشهور نخستین کلید روشنایی در جهان مدرن را زد و دیری نپایید که با شتابی بی‌مهار برخی از اماکن عمومی، ایستگاه‌های راه‌آهن و فانوس‌های بزرگ دریایی در کشورهای غربی از روشنایی برق برخوردار شدند. جهان روند تغییر شتابناک خود را با بهره‌گیری از برق آغاز کرده بود این روند روزبه‌روز به انبوهی از افزارها و تجهیزات جدید نیازمند می‌شد که یکی از آنها کابل‌های برق بود.

شرکت چلیپا کابل پویا نماینده رسمی سیم و کابل افشارنژاد خراسان(صنعتی الکتریک خراسان) و سیم و کابل شاهین

تاریخ انتشار : 1402/06/28
کد : 17
تعداد بازدید: 45