نماینده ی رسمی سیم و کابل افشار نژاد خراسان
نماینده ی رسمی سیم و کابل شاهین

افت ناچیز قیمت مس

فلز سرخ نه هزار و هشتصد و هشت دلار قیمت گداری شد.

روز دوشنبه 18 تیر قیمت مس در LME نسبت به روز معاملاتی پیشین یک دلار کاهش یافت و به نه هزار و هشتصد و هشت دلار رسید.

 

چلیپا کابل پویا نماینده رسمی سیم و کابل افشارنژاد خراسان ( صنعتی الکتریک خراسان) و سیم و کابل شاهین.

تاریخ انتشار : 1403/04/20
کد : 147
تعداد بازدید: 26