نماینده ی رسمی سیم و کابل افشار نژاد خراسان
نماینده ی رسمی سیم و کابل شاهین

مس بر مدار صعود

قیمت فلز سرخ 83 دلار افزایش یافت.

روز جمعه 15 تیر ماه قیمت مس در LMEنسبت به روز معاملاتی پیشین 0.9 درصد رشد پیدا کرد و نه هزار و هشتصد و نه دلار قیمت گذاری کرد.

 

چلیپا کابل پویا نماینده رسمی سیم و کابل افشار نژاد خراسان(صنعتی الکتریک خراسان) و سیم و کابل شاهین

تاریخ انتشار : 1403/04/17
کد : 146
تعداد بازدید: 32