نماینده ی رسمی سیم و کابل افشار نژاد خراسان
نماینده ی رسمی سیم و کابل شاهین

صعود پلکانی آلومینیوم

آلومینیوم دو هزار و چهار صد و نود و پنج دلار قیمت گذاری شد.

قیمت آلومینیوم در بورس فلرات لندن در روز جمعه 15 تیر ماه با رشد دو دلاری نسبت به هفته قبل به دو هزار و چهار صد و نود و پنج دلار رسید.

 

چلیپا کابل پویا نماینده رسمی سیم و کابل افشار نژاد خراسان(صنعتی الکتریک خراسان) و سیم و کابل شاهین

تاریخ انتشار : 1403/04/15
کد : 145
تعداد بازدید: 26