نماینده ی رسمی سیم و کابل افشار نژاد خراسان
نماینده ی رسمی سیم و کابل شاهین

بازدید اعضای سندیکای صنایع آلومینیوم از مجتمع آلومینیوم جنوب

اعضای هیئت مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم ایران از مجتمع آلومینیوم جنوب (سالکو) بازدید به عمل آوردند.

 

به نقل از باشگاه آلومینیوم، روز چهارشنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۳ اعضای هیئت مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم از اسکله اختصاصی تخلیه آلومینای مجتمع آلومینیوم جنوب (سالکو) در بندر پارسیان و سایت مجتمع آلومینیوم جنوب در لامرد بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید کارشناسان و مدیران سالکو در مورد بخش‌های مختلف این کارخانه توضیحاتی ارائه و اعضای سندیکا نیز از بخش‌های مختلف این مجتمع بازدید کردند.

چلیپا کابل پویا نماینده رسمی سیم و کابل افشارنژاد خراسان ( صنعتی الکتریک خراسان) و سیم و کابل شاهین.

 

تاریخ انتشار : 1403/04/06
کد : 140
تعداد بازدید: 44