نماینده ی رسمی سیم و کابل افشار نژاد خراسان
نماینده ی رسمی سیم و کابل شاهین

دیتاشیت های سیم و کابل افشارنژاد خراسان و سیم و کابل شاهین در صفحه ذیل قراره گرفته است.

جهت مشاهده لیست قیمت ها و نامه نمایندگی های این دو شرکت کلیک نمایید.