نماینده ی رسمی سیم و کابل افشار نژاد خراسان
نماینده ی رسمی سیم و کابل شاهین

نامه های نمایندگی سیم و کابل افشارنژاد خراسان(صنعتی الکتریک خراسان) و سیم و کابل شاهین در صفحه ذیل قرار گرفته است.

جهت مشاهده لیست قیمت این دو شرکت اینجا کلیک کنید.