نماینده ی رسمی سیم و کابل افشار نژاد خراسان
نماینده ی رسمی سیم و کابل شاهین

شرکــــــت

چلیپا کابــل پویــا

این شرکت نماینده ی رسمی شرکت سیم و کابل خراسان افشارنژاد (صنعتی الکتریک خراسان) و سیم و کابل شاهین فعالیت خود را در سال 1385 آغاز کرد.

ادامه مطلب...
  • تاییدیه های صنعتی الکتریک خراسان (افشارنژاد خراســـان)

    اولـــین دارنـــده گـــواھی نامـــھ از KEMA بـــرای کابلھـــای فشـــار ضـــعیف در ایـــران و دارای تاییدیـــھ توانیر و توزیع برق کـلیھ استانھا ..... AVL (لیست بلند وزارت نفت)و... می باشد
  • تاییدیه های سیم و کابل شـــاھین

    دارای تاییدیـــ ھ تـــوانیرو بـــرق منطقـــه ای دارای ونـــدور AVL (لیســـت بلنـــد وزارت نفـــت)و... مـــ ی باشد.

1403/05/01

نرخ فعلی مس
9,214دلار
نرخ فعلی آلومینیوم
2,312دلار

شرکــــــت چلیپا کابــل پویــا

دلایل تمایز و انتخاب ما
قیمت مناسب
iconزمان تحویل فوری
زمان تحویل فوری
موجودی کالا
پاسخگویی سریع
نماینده رسمی
ارسال به سراسر کشور
ضمانت اصالت کالا
امکان خرید حضوری