نماینده ی رسمی سیم و کابل افشار نژاد خراسان
نماینده ی رسمی سیم و کابل شاهین

بررسی مشخصات خرابی عایق XLPE کابل های DC در محیط آتش

بررسی مشخصات خرابی عایق XLPE کابل های DC در محیط آتش

بررسی مشخصات خرابی عایق XLPE کابل های DC در محیط آتش
با توسعه فناوری نوظهور انتقال DC مزایای انتقال ولتاژهای بسیار بالا UHV به صورت DC به تدریج گسترش یافت. از مزایای کابل فشار قوی DC می توان به دارا بودن ظرفیت انتقال بار های بزرگ، مقاومت بالا در برابر شدت میدان الکتریکی میدان مغناطیسی ACرا هم ندارد. علیرغم دمای کار بالای DC فشار قوی وجود منابع حرارتی مانند خطوط لوله های حرارتی، احتراق و آتش سوزی در کانال ها و منهول های کابل باعث افزایش دمای کابل XLPE و در نهایت شعله ور شدن کابل خواهد شد.اگر کابل XLPE برای مدت طولانی دارای بارگذاری سنگین یا اضافه بار باشد حرارت بیش از حد ایجاد شده در اثر مواردی مانند تراکم کابل های نصب شده و یا تهویه ی ضعیف کانال باعث افزایش حرارت کابل ها خواهد شد.علاوه بر این ها وقتی کابل DC زعملکرد نادرستی داشته باشد چون جرقه DC تمایلی به خاموش شدن و فروکش کردن ندارد بنابراین باعث سوختن کابل و در نهایت گسترش هرچه بیشتر آتش خواهد شد.
وقتی یک خطای اتصال کوتاه رخ می دهد مقدار قابل توجهی انرژی در نقطه اتصال کوتاه برای مدتی کوتاه رها میشود. دمای جرقه میتواند بین 6500 تا 12000 کلوین متغیر باشد که خیلی بیشتر از دمای شعله ور شدن مواد پلیمری XLPE است بنابراین خطاهای اتصال کوتاه و جرقه ها میتواند باعث افزایش ناگهانی دما در موقعیت موضعی کابل شوند.
بررسی های اولیه نشان داد که افزایش دما بر روی مشخصه رشد درخت الکتریکی در عایق XLPE تاثیر زیادی دارد. در بررسی های بعدی مشخص شد که نرخ رشد درخت آبی ابتدا کاهش و سپس با افزایش دما افزایش میابد. چون رشد درخت آبی در دمای بالا عمدتا توسط حرکت حرارتی مولکولی و در دمای پایین اغلب توسط رفتار جهت گیری زنجیره پلیمری تعیین میشود.
سایر نتایج به دست آمده از این آزمون ها عبارتند از:
انبساط جانبی و افزایش طول XLPE به طور خطی با دما تغییر میکند.
اگر دمای کابل کمتر از 90 درجه سلسیوس باشد و به تدریج بالا رود شدت میدان شکست کابل 110 کیلوولتی AC عایق شده با XLPE با افزایش دما کاهش میابد.
با افزایش دما شکست عایقی در همان شدت میدان کاهش میابد.
در ولتاژهای AC رسانایی XLPE با افزایش دما یا شدت میدان افزایش میابد.
کهنگی حرارتی نیز باعث افزایش پارامترهای رسانایی، شدت میدان شکست و توزیع شارژ در کابل XLPE میگردد.

شرکت چلیپا کابل پویا نماینده رسمی سیم و کابل افشار نژاد خراسان (صنعتی الکتریک خراسان) و سیم و کابل شاهین.

تاریخ انتشار : 1402/07/08
کد : 27
تعداد بازدید: 33