نماینده ی رسمی سیم و کابل افشار نژاد خراسان
نماینده ی رسمی سیم و کابل شاهین

مس با افت قیمت رو به رو شد

قیمت مس به 9 هزار دلار رسید

با افت هفتگی 1.7 درصدی ، قیمت مس به 9 هزار و 650 دلار رسید.

روز جمعه 25 خرداد ماه 1403 ، قیمت مس در LME نسبت به روز های معاملاتی پیشین 83 دلار کاهش یافت و 9 هزار و 650 دلار قیمت گذاری شد.

 

چلیپا کابل پویا نماینده رسمی سیم و کابل خراسان افشارنژاد(صنعتی الکتریک خراسان) و کابل شاهین.

تاریخ انتشار : 1403/03/26
کد : 134
تعداد بازدید: 40